Ειδικές κατασκευές

Ιδιαίτερο & μοναδικό αποτέλεσμα συνδιάζοντας φαντασία, ποιότητα και τεχνογνωσία.

Κατοικία

Εξοπλισμός
εσωτερικών χώρων κατοικίας


Ειδικές Κατασκευές σε παντός τύπου υφάσματα

Έπιπλα (καναπέδες, παπλώματα κτλ)

Χαλιά (παντός τύπου)

Τοίχος (Ταπετσαρίες, Πίνακες)

Σκίαση Χώρου (Κουρτίνες, Rollers, Στόρια)

*Παρέχεται δωρεάν συμβουλευτική σε περίπτωση συνεργασίας*

Ξενοδοχεία – Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Εξοπλισμός
ξενοδοχειακών χώρων


Ειδικές Κατασκευές μικρής ή μεγάλης κλίμακας σε :

Ξενοδοχειακές μονάδες

Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Δωμάτια Airbnb

Διαφόρων ειδών καταλλύματα

Παρέχεται δωρεάν συμβουλευτική σε περίπτωση συνεργασίας*

Επαγγελματικοί χώροι

Εξοπλισμός
επαγγελματικών χώρων


Διακόσμηση & ειδικές κατασκευές

Σχεδιασμός/Διάταξης επίπλων

Μελέτη Φωτισμού

Μελέτη υλικών και λευκών ειδών

Μελέτη χρωμάτων

Παρέχεται δωρεάν συμβουλευτική σε περίπτωση συνεργασίας*

Σκάφος

Εξοπλισμός
εσωτερικών χώρων σκάφων αναψυχής


Ειδικές Κατασκευές σε παντός τύπου υφάσματα

Έπιπλα (καναπέδες, παπλώματα κτλ)

Χαλιά (παντός τύπου)

Τοίχος (ταπετσαρίες, πίνακες)

Σκίαση χώρου (κουρτίνες,rollers,στόρια)

Παρέχεται δωρεάν συμβουλευτική σε περίπτωση συνεργασίας*

ΜΕΛΕΤΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ?

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία σας